Akupunktur brukes ved:

Svekket immunforsvar

Smertelidelser

Nedsatt fruktbarhet

Stive ledd og muskler

Ubalanser i kroppen

Akupunktur og kinesisk medisin har blitt benyttet i Kina i flere hundre år for behandling mot en rekke lidelser og plager. Tradisjonelt har akupunktur blitt benyttet ved følgende lidelser og plager: smertetilstander, muskel- og leddplager, fordøyelsesplager, hudsykdommer, luftveisplager, kvinneproblemer, menstruasjonsplager, nedsatt frukbarhet, neurologiske problemer, smerter ved kreftbehandling, lammelse, lettere psykiatrisk plager, søvnforstyrrelser, stresstilstand, overvekt og nedsatt immunforsvar.