Akupunktur rettes mot:

Akutte og kroniske smerter

Ledd- og muskelplager

Svekket immunforsvar

Psykiske plager og stress

Slanking og oppstramming

Akupunktur er en tradisjonell behandlingsmetode som er brukt i flere tusen år. Gjennom akupunktur kan man rette opp balansen i kroppen ved å stimulere punkter langs de ulike meridianene (energibaner) som finnes i enhver levende organisme. Menneske kroppen utsettes for ulike indre og ytre påvirkninger som gjøre at den kommer ut av balanse. Disse kan være matvarer man spiser, luften man puster inn, dagsrutiner, stress o.s.v. Ved å regulere energisirkulasjonen langs meridianene med nåler, fjernes blokkeringer av energiflyten. Dermed lindres sykdomene og kroppens harmonien gjenopprettes.